Pro případnou podporu navštivte forum.bestoldgames.net, kde působím jako moderátor.
V průběhu hry budete muset odpovědět na otázku co je zapotřebí znát pro danou, jinou, znalost.
Zde jsou odpovědi...

Advanced Flight (Flight & Electricity)
Astronomy (Mysticism & Mathematics)
Atomic Theory (Theory of Gravity & Physics)
Automobile (Combustion & Steel)
Banking (Trade & The Republic)
Bridge Building (Construction & Iron Working)
Chemistry (University & Medicine)
Chivalry (Horseback Riding & Feudalism)
Combustion (Refining & Explosives)
Communism (Philosophy & Industrialization)
Computers (Mathematics & Electronics)
Conscription (The Republic & Explosives)
Construction (Masonry & Currency)
Democracy (Philosophy & Literacy)
Electricity (Metallurgy & Magnetism)
Electronics (Engineering & Electricity)
Engineering (The Wheel & Construction)
Explosives (Gunpowder & Chemistry)
Feudalism (Masonry & Monarchy)
Flight (Combustion & Physics)
Fusion Power (Nuclear Power & Superconductor)
Genetic Engineering (Medicine & The Corporation)
Gunpowder (Invention & Iron Working)
Industrialization (Railroad & Banking)
Invention (Engineering & Literacy)
Labor Union (Mass Production & Communism)
Literacy (Writing & Code of Laws)
Magnetism (Navigation & Physics)
Mass Production (Automobile & The Corporation)
Mathematics (Alphabet & Masonry)
Medicine (Philosophy & Trade)
Metallurgy (Gunpowder & University)
Monarchy (Ceremonial Burial & Code of Laws)
Navigation (Map Making & Astronomy)
Nuclear Fission (Atomic Theory & Mass Production)
Nuclear Power (Electronics & Nuclear Fission)
Philosophy (Mysticism & Literacy)
Physics (Mathematics & Navigation)
Plastics (Refining & Space Flight)
Railroad (Steam Engine & Bridge Building)
Recycling (Mass Production & Democracy)
Refining (Chemistry & The Corporation)
Religion (Philosophy & Writing)
Robotics (Plastics & Computers)
Rocketry (Advanced Flight & Electronics)
Space Flight (Computers & Rocketry)
Steam Engine (Physics & Invention)
Steel (Metallurgy & Industrialization)
Superconductor (Plastics & Mass Production)
The Corporation (Banking & Industrialization)
The Republic (Code of Laws & Literacy)
Theory of Gravity (Astronomy & University)
Trade (Currency & Code of Laws)
University (Mathematics & Philosophy)